Wat?

Het Huis organiseert contacten tussen ouders, grootouders en hun kinderen. Deze kinderen zijn dikwijls de dupe van een zogenaamde “(v)echtscheiding”, waarbij het contact tussen de ouders onderling dermate is verstoord dat het noodzakelijk is een onafhankelijke en veilige plek te bieden waar het contact hersteld kan worden.

Voor wie?

Het Huis is er op de eerste plaats voor het kind. Het is een veilige plek waar het kind kan spelen, praten en zichzelf zijn. Er is een prettige, familiale sfeer. Voor de ouders is het geruststellend om te weten dat er altijd iemand aanwezig is.

Hoe werkt Het Huis precies?

Het is de rechtbank die beslist dat de kinderen enkel op neutraal terrein één van hun ouders mogen ontmoeten door een conflict tussen de ex-partners. Er wordt enkel schriftelijk via de raadsleden gecommuniceerd. De ouders worden afzonderlijk uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Als de leeftijd het toelaat, kan het kind kennismaken met de begeleider, maar ook met de omgeving waar de contacten plaatsvinden.

Het dossier bevat een intakeformulier, een verslag van het kennismakingsgesprek en de toestemming voor een schriftelijk verslag aan de rechtbank. Ook ondertekenen beide ouders het huisreglement.

Er wordt een evaluatieverslag opgemaakt, in samenspraak met de betrokken begeleider en de coördinator. Dit evaluatieverslag wordt 15 dagen voor de zitting aan de beide raadsleden en de rechter overgemaakt.

Deze inhoudelijke verslaggeving maakt Het Huis anders dan alle andere neutrale bezoekruimtes die in de gerechtelijke arrondissementen werden ingericht. Een Vlaams decreet van 1997 over het algemene welzijnswerk verplicht eenieder binnen dat kader tot geheimhouding. Daardoor kunnen de bezoekruimtes die worden gesubsidieerd geen inhoudelijk verslag van de ontmoeting maken voor de rechters die de gezinnen doorverwezen hebben, wat het voor hen moeilijk maakt om gegronde vervolgbeslissingen te nemen. Omdat Het Huis uit het circuit van het gesubsidieerde welzijnswerk is gestapt en met initiatiefnemer Rita Hey over een bemiddelaarster en een door de rechtbank van eerste aanleg erkende deskundige in het omgangsrecht beschikt, kan daar wel worden gerapporteerd hoe de ontmoetingen verlopen. “Kinderen hebben veel fantasie”, preciseert Rita Hey. “Ze vertellen soms met overtuiging wat de ene of andere partij in het conflict precies wil horen. Maar ze hebben ook een eigen verhaal. Je moet tijd uittrekken om dat te beluisteren. Wij observeren geduldig de opeenvolgende ontmoetingen en met verschillende observatoren maken we een eindverslag”.

Hoe verloopt een bezoek?

Kinderen komen in Het Huis in opdracht van een rechtbank. Voor het opstarten van de bezoeken hebben beide partijen en de kinderen een verkennend gesprek. De genoteerde gegevens zijn vertrouwelijk. De coördinator bepaalt de aandachtspunten die van toepassing zijn voor de begeleider bij het bezoek.

Het bezoek begint zodra de zorgouder aanbelt. De begeleider ontvangt het kind en de zorgouder. Op dat moment kan er informatie doorgegeven worden ivm het kind. Het is vooral belangrijk dat het kind zich welkom voelt.

Na het vertrek van de zorgouder wordt het kind verder in de bezoekruimte ontvangen. Daar is speelgoed voorzien voor alle leeftijden. Door met het kind te spelen, in afwachting van de bezoekouder, creëert de begeleider een vertrouwensband.

De begeleider en het kind kunnen de bezoekende ouder samen ontvangen (na 15 minuten).

De begeleider neemt vanaf hier de rol van observator op en blijft in de bezoekruimte. Afhankelijk van de briefing houdt de begeleider rekening met een aantal richtlijnen. De begeleider kan en mag het bezoek ondersteunen door de activiteit te sturen.

Op het einde van de bezoektijd neemt het kind samen met de begeleider afscheid van de bezoekouder.

Tijdens het overgangsmoment kunnen het kind en de begeleider het voorbije contact evalueren. Dit kan doordat er een vertrouwensband tussen hen is.

Als het bezoek is afgelopen maakt de begeleider een inhoudelijk verslag. Het is van belang dat de gegevens in eer en geweten worden genoteerd omdat deze later gebruikt worden in het evaluatieverslag.

De vrijwillige medewerkers

Kinderen blijven voor altijd verbonden met hun biologische ouders, stellen zich hierdoor uiterst loyaal op en voelen zich verantwoordelijk. Zelfs bij extreme mishandeling blijkt het behoud van contact belangrijk. Tijdens de bezoekmomenten worden we dan ook vaak geconfronteerd met de innerlijke loyaliteitsconflicten van het kind ten opzichte van beide ouders. De betrokkenheid van een ervaringsdeskundige is voor vele ouders een belangrijk element in het accepteren van het bezoekrecht in Het Huis. De aanwezigheid van de ervaringsdeskundige medewerker bij het bezoek is een essentiële meerwaarde in het proces van de bezoekregeling.

De vrijwillige medewerkers hebben een vormingscursus gevolgd.

Sommige medewerkers hebben een diploma van pedagogie, orthopedagogie, jurist, deskundige omgangsrecht en bemiddelaar.

Wist je dat

  • … 75% van deze bezoekmomenten ertoe geleid hebben dat de omgangsregeling in het eigen vertrouwd thuismilieu kan worden verder gezet?
  • … 10% met een negatief advies worden afgesloten?
  • … 10% niet worden opgestart omdat één der partijen zich niet houdt aan het vonnis en/of huishoudelijk reglement?
  • … 5% langdurige regelingen (van verschillende jaren) zijn door een psychische of fysische handicap van de bezoekouder?
  • … elk van de drie huizen een coördinator heeft die instaat voor de briefwisseling, intakegesprekken, contacten met de rechtbanken, opstellen van de bezoekplanning en het ontvangen van zowel de zorg- als de bezoekouder?
  • … Het Huis op een vrijwillige accountant kan rekenen die onze volledige boekhouding verzorgt?
  • … de werking van Het Huis uniek is in het juridisch landschap, omdat wij inhoudelijke verslaggeving overmaken aan de rechtbanken?
  • … Het Huis Antwerpen in een 13de eeuws klooster gehuisvest is?
  • … de omgeving ervan “Berne Scot” heette? En dat het embleem van Germinal Beerschot hiernaar verwijst?

Neem contact op met ons