Geen enkel kind mag het slachtoffer worden van een vechtscheiding.

Zelf heb ik twee kinderen en besef daardoor hoe belangrijk ‘hechting’ is voor een kind, zeker naar de toekomst toe. Mijn vrouw is psychologe en haar functie heeft mij veel inzichten gegeven. Zelf heb ik een stevige achterban en was ik een gelukkig kind. Ik denk dat ook mijn beide kinderen dit kunnen zeggen.

Jammer genoeg is dit niet een standaardsituatie in onze samenleving. Elke scheiding is moeilijk, maar een vechtscheiding kan onmenselijke gedaanten aannemen. Helaas is het kind daar de dupe van. Geen énkel kind zou het slachtoffer mogen zijn van de oorlog die volwassenen voeren.

Geen enkel kind zou de band – hoe kwetsbaar die ook is – met één van diens ouders ontzegd moeten worden. Elk kind heeft het recht te weten waar het vandaan komt. Het recht om te weten wie zijn/ haar ouders zijn en te weten hoe die in elkaar zitten met de leuke en minder leuke kanten.

Hechting is de mortel, de cement die je nodig hebt om het huis – dat je zelf bent – op te bouwen.

Het Huis is een plek waar een kind dat slachtoffer werd van een vechtscheiding terecht kan en daar levensnoodzakelijke voeling mee kan blijven hebben.