Probeer je ex niet te ‘ontmoederen’ of te ‘ontvaderen’.

Actrice, zangeres en voormalig omroepster van de VRT Andrea Croonenberghs zet zich al jaren in als ambassadrice van Het Huis. Ze maakte alle ontwikkelingen van dichtbij mee.

Je maakt al vanaf de oprichting in 1998 deel uit van Het Huis. Hoe kijk je na die jaren terug op je ambassadeurschap?

In het begin was mijn betrokkenheid minder groot. Die is gegroeid naarmate ik Het Huis beter leerde kennen. Ik ging steeds beter begrijpen hoe er gewerkt werd en ook hoe vaak kinderen, die in liefdevolle omstandigheden op de wereld gezet zijn,  de dupe worden van een breuk tussen hun ouders.

Waarom heb je juist Het Huis uitgekozen als project om je schouders onder te zetten?

Ik ben ervan overtuigd dat kinderen hun beide ouders willen kennen. Dat ze dat referentiekader nodig hebben. Het is tegennatuurlijk dat kinderen wiens ouders niet meer door één deur kunnen, afgesloten zouden worden van één van die ouders. Kinderen willen en hoeven die keuze niet te maken. Kinderen zijn ook ontzettend loyaal tegenover hun ouders. Het Huis probeert de band tussen ouder en kind altijd te bewaren of te herstellen. In Het Huis wordt er ook echt geluisterd naar het kind. Het kind komt op de eerste plaats en dat is heel belangrijk.

Hoe zou je Het Huis als organisatie beschrijven?

Het Huis werkt op een professionele manier samen met justitie, maar drijft toch volledig op de niet aflatende inzet van vrijwilligers. Dat is een bizarre situatie. En dat heeft te maken met de keuze om aan verslaggeving te doen. Van elk bezoek wordt een verslag gemaakt dat aan de rechter wordt overgemaakt. Die informatie is bijzonder waardevol. Maar omdat deze werkwijze niet strookt met de wet op de privacy die gerespecteerd wordt in de reguliere (lees gesubsidieerde) neutrale bezoekruimte valt Het Huis dus niet onder het Ministerie van Welzijn. Al begint men ook in de reguliere sector stilaan de waarde van de verslaggeving in te zien. Er is dus één en ander in beweging.

Heb je vanaf de beginsituatie tot nu veel veranderingen opgemerkt binnen Het Huis? Welke belangrijke zaken heeft de organisatie zoal verwezenlijkt vanaf de oprichting?

De werkwijze die Het Huis aanhangt is niet veranderd. Maar de organisatie zelf is groter geworden, waardoor er geprofessionaliseerd moest worden. En met onze nieuwe voorzitter John Coose aan boord zal die professionalisering zich nog scherper aftekenen.

Het Huis is ook een paar keer ‘verHuisd’ en is er qua accommodatie, omgeving, inrichting en dus qua gezelligheid en huiselijkheid alsmaar op vooruit gegaan. Er hebben veel mensen met een groot hart heel wat middelen geschonken die Het Huis hebben gemaakt tot wat het nu is. En het feit dat de verslaggeving nu ook stilaan zijn intrede vindt in de reguliere sector bewijst dat de werking heel waardevol is. De belangrijkste verwezenlijking is natuurlijk dat er in de neutrale bezoekruimte ontelbaar veel mannen en vrouwen vader en moeder ‘mochten’ zijn en de band met hun kind(eren) hebben kunnen bewaren of herstellen en zelfs versterken.

Is er een boodschap die je vanuit jouw ervaringen van Het Huis  graag  zou willen meegeven aan families die in een (v)echtscheidingssituatie zitten of meegemaakt hebben?

Aan mensen die mekaar het licht niet meer in de ogen gunnen zou ik willen zeggen: probeer je ex niet te ‘ontmoederen’  of  te  ‘ontvaderen’.  Waarom  zou diegene waarmee je samen voor dat kind gekozen hebt, geen goede ouder meer kunnen zijn omdat jullie geen koppel meer zijn? Stop met het alleenrecht op te  eisen voor een kind. Uw kind verdient dat niet.