Sponsors

Vanaf het begin heeft Het Huis steun gekregen van vele vrijwilligers. Vaak zijn dat mensen, die hun individuele beweegredenen hebben om te helpen of te steunen.  Fortis en Vialegis bijvoorbeeld gaven niet alleen financiële en materiële steun, maar namen ook de tijd om ons te komen helpen met schilderen en poetsen.  Architektenburo Jef Van Oevelen ontwierp onze prachtige keuken en vernieuwde bezoekruimte kosteloos.