Wat?

Het Huis organiseert contacten tussen ouders, grootouders en hun kinderen.
Deze kinderen zijn dikwijls de dupe van een zogenaamde “(v)echtscheiding”, waarbij het contact tussen de ouders onderling dermate is verstoord dat het noodzakelijk is een onafhankelijke en veilige plek te bieden waar het contact hersteld kan worden.

Wist je dat…

… onze vrijwillige medewerkers het voorbije werkjaar in Antwerpen 70 bezoeken voor 85 kinderen hebben begeleid, in Brugge 66 bezoeken voor 72 kinderen hebben begeleid en in Leuven 41 bezoeken voor 47 kinderen hebben begeleid?
… er totaal per weekend 177 bezoeken voor 204 kinderen door 57 vrijwilligers werden begeleid?
… dit wil zeggen dat er in 2015 4.248 contacten met kinderen en hun ouders werden georganiseerd in opdracht van verschillende rechtbanken?
… onze 57 vrijwillige medewerkers zich gedurende 8.496 uren hebben ingezet om deze bezoeken te begeleiden?
… 75% van deze bezoekmomenten ertoe geleid hebben dat de omgangsregeling in het eigen vertrouwd thuismilieu kan worden verder gezet?
… 10% met een negatief advies worden afgesloten?
… 10% niet worden opgestart omdat één der partijen zich niet houdt aan het vonnis en/of huishoudelijk reglement?
… 5% langdurige regelingen (van verschillende jaren) zijn door een psychische of fysische handicap van de bezoekouder?
… de 3 Het Huis-en elk een coördinator heeft die instaat voor de briefwisseling, intakegesprekken, contacten met de rechtbanken, opstellen van de bezoekplanning en het ontvangen van zowel de zorg- als de bezoekouder?
… Het Huis op een vrijwillige accountant kan rekenen die onze volledige boekhouding verzorgd?
… Het Huis op 11.01.2016 reeds 14 nieuwe dossiers heeft doorgekregen?
… Andrea Croonenberghs actief bij Het Huis betrokken is sinds de oprichting en lid is van de Raad van Bestuur?
… er een optreden van Miguel Wiels en “vrienden” was in een uitverkochte Bourlaschouwburg voor 10 jaar Het Huis?
… de werking van Het Huis uniek is in het juridisch landschap, omdat wij inhoudelijke verslaggeving overmaken aan de rechtbanken?… Mathias Sercu vanaf januari 2010 ambassadeur is van Het Huis in Brugge?
… Het Huis Antwerpen in een 13de eeuws klooster gehuisvest zijn?
… de omgeving ervan “Berne Scot” heette? En dat het embleem van Germinal Beerschot hiernaar verwijst?
… Andrea Croonenberghs een prachtig speeltuig in de tuin van Het Huis Antwerpen bij elkaar heeft gezongen tijdens Steracteur Sterartiest op één in 2006?
… er in 2012 een derde huis in Leuven werd geopend en dat Ilse Van Hoecke hiervan de ambassadrice is?

Presentatiefilmpje