Het Huis GESLOTEN

Gezien de huidige situatie is Het Huis- met spijt in het hart – gesloten.

E-mails worden regelmatig beantwoord van ‘thuis-uit’: info@hethuis.be

De bezoekmomenten worden hervat van zodra de scholen in België heropenen. Alle medewerkers begrijpen hoe groot het gemis van uw kinderen is. Wij hopen dat u ook begrip heeft voor onze inspanningen om alle afspraken zo snel mogelijk te agenderen nà de crisis.

“En de mensen bleven thuis. En ze lazen boeken, en luisterden, en ontspanden. En deden oefeningen, en maakten kunst, en speelden spelletjes. En leerden nieuwe manieren van zijn, en waren stil. En ze luisterden met meer aandacht. Sommigen mediteerden, sommigen baden, sommigen dansten. Sommigen kwamen hun schaduwen tegen.

… en de mensen begonnen anders te denken”.