Conferentie ‘Conflictueuze vechtscheidingen’

Op 30 november organiseerden we een conferentiedag voor de geïnteresseerden en alle medewerkers en van de 3 ‘Huizen’.
De drie Huizen waren sterk vertegenwoordigd. We waren dan ook zeer tevreden dan we aan een 60-tal mensen een bijzonder interessant programma konden aanbieden. Boeiende uiteenzettingen volgden elkaar op over verschillende thema’s gelinkt aan de bekende problematiek.
Op de foto’s zien we o.a  Dhr Frank Demeyere van de Nationale Loterij die het partnerschap met HH kwam toelichten.
Dhr Dirk De Waele verduidelijkte de werking van de verschillende rechtbanken in deze.
Mevr. Wendy Verhaegen onderhield ons over de taak van de familierechter.
Dhr Ludo Driesen benaderde de positie van het kind in deze moeilijke
problematiek.
Na de middagpauze kwam Mevr. Marleen Vaesen -bemiddelaar/advocaat-  aan het woord met haar kijk op echtscheidingen en mogelijke oplossingen.
Prof De Clerq en Meester L. Verjauw hadden het dan weer over het onderscheid
tussen incest en kindermisbruik en hoe dat te beoordelen.
Tot slot had Rita Hey warme woorden van dank voor alle medewerkers en hun niet aflatende inzet tijdens de bezoeken.
En daarop werd het glas geheven.